Elever Personale
Antal5816
Længste tur19 km12 km
Procent deltagelse18.97 %18.75 %
Gennemsnitlige længde alle2.02 km1.5 km
Samlet længde117 km24 km